Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Educació Primària
Branca de coneixement
Ciències Socials i jurídiques
Menció/Especialitat
Educació musical / Educació física / Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat / Anglès
Any d'inici
2009/2010
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240
Idioma d'impartició
Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)
Places
140
Curs acadèmic
2019/2020
Preu ECTS
25,27€
Coordinador/a
Cristina Petreñas Caballero
Secretaria
Secretaria de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social