Inici del Contingut

Per què estudiar?

El perfil professional del mestre o la mestra d’educació primària és de caràcter generalista, capaç de desenvolupar totes les matèries bàsiques de l’ensenyament primari, i la seva relació interdisciplinària, i d’atendre la formació integral dels infants com a persones. L’exercici professional es desenvolupa preferentment en els centres educatius que depenen de l’Administració pública o de l’àmbit privat, però també pot vincular-se a molts altres contextos d’educació no formal.

Amb la transformació en el temps de la professió de mestre, no cal pensar avui en persones merament transmissores de coneixements a uns infants, sinó de professionals amb iniciativa i predisposició a participar en processos de treball grupals, capaços de reflexionar sobre la seva pràctica i compromesos amb la seva professió; capaços d’orientar l’alumnat en la gestió del coneixement i en l’adaptació als canvis d’una societat cada cop més complexa i en ràpida evolució; capaços d’incentivar en el seu alumnat el sentit crític i el neguit per aprendre al llarg dels anys d’escolaritat i durant tota la vida, alhora d’ubicar-lo en els compromisos i valors d’una societat justa i plural.

Sortides professionals

La tasca principal de les persones titulades és la formació reglada i bàsica dels infants (de 6 a 12 anys). Els sectors principals d'ocupació són:

  • Escoles d'educació primària.
  • Centres d'educació per a adults.
  • Aules en centres hospitalaris.
  • Aules en centres penitenciaris.
  • Món editorial especialitzat.
  • Gestió d'activitats extraescolars per a empreses culturals i de serveis.
  • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.