Inici del Contingut

Programes de mobilitat

Programa específic de mobilitat a la FEPTS

Els programes de mobilitat propis de la FEPTS tenen l'objectiu de realitzar les pràctiques de 3r i 4t curs dels graus d'Educació Infantil i Primària a l'estranger.

 

Termini i convocatòria

Es publica a la web de la FEPTS (http://www.fepts.udl.cat)


Centres

Convenis amb centres educatius a l'estranger

 

Dotació económica

Aquesta convocatòria està dotada amb un ajut econòmic de la FEPTS. Les bases per optar a aquest ajut es publiquen un cop resolta la convocatòria.

 

Requisits específics

  • Pràctiques II Ed. Primària: Haver superat 100 crèdits incloent Pràctiques I.
  • Pràctiques III Generalista Ed. Primària: Haver superat 97 crèdits de matèries didàctico-disciplinars i Pràctiques II.
  • Pràctiques III Mencions Ed. Primària: Haver superat 97 crèdits de matèries didàctico-disciplinars, Pràctiques II i les optatives de menció.
  • No haver participat anteriorment en aquesta acció de mobilitat.
  • Nota mitjana mínima 7 sobre 10.

 

Criteris de selecció

  • Expedient acadèmic.
  • Coneixement de l'idioma.
  • Carta de motivació pel centre sol·licitat.

 

Altres programes

Coneix tota la informació dels Programes de Mobilitat (ORI)

http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html