Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Inscripció a l'optativitat / mencions de 4t curs

 

Titulació: Grau en Educació Primària
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Educació Primària per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

 

Pla d'estudis i guies docents

Pla d'estudis i guies docents fins la promoció 17/18 Pla d'estudis i guies docents a partir de la promoció 18/19