Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Recursos per a l'aprenentatge

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat).

 • Adquisicions.
 • Formació d’usuaris.
 • Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.
 • Préstec.
 • Obtenció de documents (SOD).
 • Informació bibliogràfica.
 • Fullets informatius.
Biblioteca digital. La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:
 • Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.
 • Llibres electrònics.
 • Cercador de revistes electròniques.
 • Diccionaris electrònics.
 • Enciclopèdies electròniques.
 • Bases de dades.
 • Tesis doctorals.
 • Guies temàtiques
 • Biblioteques virtuals.
 • Premsa.
 • Diaris oficials.
 • Dipòsits de documents digitals.

Biblioteca de Cappont. Va ser inaugurada l'any 2003 en el marc de les activitats de commemoració del 700 Aniversari de la Universitat a Lleida. Concebuda com una biblioteca de campus, cobreix les àrees de Dret, Economia, Empresa, Treball, Informàtica, Enginyeria, Psicologia, Pedagogia, Educació Social, Magisteri i Sociologia. Ocupa 4.520m2 i té 509 places de lectura.

Sales d'estudi. L'Edifici Polivalent, o aulari, és un edifici del campus que pot ser utilitzat per tots els centres educatius i serveis de la Universitat, així com per totes les unitats del campus. Hi ha algunes aules d’estudi, així com disposició de taules i cadires als espais oberts (vestíbuls), amb connexió a la xarxa Wi-Fi i endolls per als ordinadors portàtils dels usuaris.

Sales d’informàtica a disposició dels usuaris:

UbicacióLlocs de treballSistema operatiu
Edif. Centre de Cultures (0.02) 30 Linux (Fedora 14)
Edif. Polivalent (1.02) 31 Linux (Fedora 14) / Windows XP
Edif. Polivalent (1.04) 20 Linux (Fedora 14)Auditori (Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera). L'auditori és un espai emblemàtic de la Universitat en el qual es duen a terme actes acadèmics i també actes públics.

Servei de copisteria. Està situat a l’Edifici Polivalent. És un servei que ofereix impressió, fotocòpies, enquadernacions i material escolar, entre altres. A més a més, el professorat de cada grau pot deixar-hi el seu material per tal de facilitar-hi l’accés de l’alumnat.

Gimnàs: aquest espai de 321 m2 té el material didàctic, docent i audiovisual necessari per impartir les matèries. Adjunts al gimnàs es troben els vestidors masculins i femenins, amb dutxes i taquilles.

Sala de Graus Maria Rúbies: aquest espai té capacitat per a noranta persones i està equipat amb material audiovisual i megafonia.

Sis aules grans (capacitat entre cinquanta i noranta persones): totes tenen l'equipament següent:

Equipament d'aula
Projector i pantalla automàtica
Ordinador
Combo reproductor de vídeo, de CD i de DVD
Equip de so: amplificador i altaveus
Pissarra de ceràmica i pissarra Vileda


Quatre aules mitjanes (capacitat entre trenta i cinquanta persones). Totes amb l'equipament d'aula corresponent.

Set aules especials:

 1. Aula d'informàtica de docència: equips per a alumnes (36), equip per al professor, projector, programari
 2. Aula d'audiovisuals:
  • Aula de docència: té l'equipament d'aula corresponent.
  • Laboratori d'audiovisuals: ordinadors (10), càmeres mini-DVD (6), televisors (3), projectors (2), reproductors de vídeo (3), projector diapositives, trípodes (3), auricular, projector Sony, enregistrador DVD-VHS Combo, minicadena HiFi, reproductor de vídeo BETAmax, PC de taula (6), impressora HP
 3. Aules d'experimentals:
  • Aula de docència: té l'equipament d'aula corresponent.
  • Laboratori: té les eines i la maquinària pròpies d'un laboratori.
 4. Aula d'art visual:
  • Aula de docència: té l'equipament d'aula corresponent.
  • Taller: té el material necessari per impartir les matèries i la corresponent adequació del mobiliari.
 5. Laboratori multimèdia: té l'equipament d'aula corresponent. Té un mobiliari específic per poder adaptar-lo a aula multimèdia.
 6. Dos aules de música: aules de música insonoritzades i equipades amb els materials didàctics i instruments necessaris (piano, xilòfons, timbals, etc.). També tenen l'equipament d'aula corresponent.


Aules d'informàtica per als usuaris:

 • Aula d'usuaris 1: equips per als alumnes (14), impressores (2), escàner, programari
 • Aula d'usuaris 2: equips per als alumnes (14), escàner, programari
 • Aula de programari lliure: equips per als alumnes (14), programari


Despatx per al Consell de l’Estudiantat: té mobiliari de despatx, ordinador i impressora.

Dos seminaris: tenen equipament audiovisual mòbil.

Set espais d'investigació: tenen mobiliari d'oficina i els materials necessaris per a la investigació.

Despatxos del professorat: tenen mobiliari d'oficina.

 • 29 despatxos dobles
 • 66 despatxos individuals