Inici del Contingut

Treball final

ECTS: 9 (C4)

Requisits previs

Tenir 168 crèdits aprovats, incloent Pràctiques I i II.

Normatives:

Documents
Recull de pòsters
Àmbits temàtics
 1. Didàctica de la matemàtica
 2. Didàctica de les ciències socials
 3. Didàctica de les ciències experimentals
 4. Didàctica de l'educació física
 5. Didàctica de la llengua i la literatura
 6. Didàctica de la música
 7. Didàctica de les arts visuals
 8. Didàctica de la llengua estrangera
 9. Necessitats educatives especials i educació en la diversitat
 10. Aspectes pedagògics
 11. Aspectes psicològics de l'educació
 12. Aspectes sociològics de l'educació
 13. Educació per a l'emprenedoria
Sistemes d'avaluació

Avaluació continuada, en base al seguiment de les fases següents:

 • Definició del tema i planificació del TFG (50%)
 • Desenvolupament del treball (25%)
 • Presentació final: materials i exposició oral (25%)