Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Educació Primària

 CONVOCATÒRIA 2015/2016
Pràcticum III (4rt curs Primària i Infantil)
FINLANDIA LONDRES LISBOA ANDORRA LA BRESSOLA
[veure la convocatòria]    [descarregar la sol·licitut]
---
Pràcticum II (3r curs Pla Bilingüe Primària)
LONDRES LISBOA EDINBURGH CRACÒVIA HONGRIA
[veure la convocatòria]    [descarregar la sol·licitut]

 

Els estudis de grau en Educació Primària confereixen les competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l’aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l’educació primària.

Amb un total de 240 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques externes i un percentatge de continguts optatius. El grau contempla també competències docents específiques en un d’aquests àmbits: Educació Física, Educació Musical, Llengua Estrangera o Atenció a Necessitats Educatives Especials.

Aquests estudis també es poden cursar en modalitat d'alternança, amb una activitat formativa intensiva als centres escolars des de primer curs. O bé, en modalitat del pla bilingüe que ofereix la possibilitat que l'alumnat intensifiqui el seu coneixement de la llengua anglesa a partir de cursar matèries específiques del grau en anglès.