Guies docents de cursos anteriors

Curs 2020-21

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100860 INTEGRACIÓ I O 6
100864 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100855 FOMENT DE LA COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA O 6
100866 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100877 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA B 6
100862 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100867 FAMÍLIA I ESCOLA T 6
100863 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100878 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
100885 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100865 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100872 ACCIÓ TUTORIAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100873 TECNOLOGIES DIGITALS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100870 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T 6
100986 ESPAI I FORMA B 6
100879 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100871 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100987 PRÀCTIQUES I B 6
100880 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA B 6
100875 GEOGRAFIA I HISTÒRIA B 6
100883 ARTS VISUALS B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100822 PRÀCTICUM I (GENERALISTA) B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100886 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA B 4
100988 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I B 6
100882 PROJECTES INTEGRATS EN LLENGUA ANGLESA B 3
100884 DIDÀCTICA DE LES ARTS VISUALS B 3
100889 PRÀCTIQUES II B 14
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100989 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, ATZAR I PROBABILITAT B 6
100876 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS B 6
100881 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
100887 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA B 6
100874 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100845 PRÀCTICUM II (GENERALISTA) B 15
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100835 ESTILS EDUCATIUS PATERNS I SOCIALITZACIÓ INFANTIL O 6
100830 EDUCACIÓ MUSICAL I O 9
100836 RELIGIÓ O 6
100843 COMPRENSIÓ DEL MÓN A TRAVÉS DE LA CIÈNCIA O 6
100825 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT II O 9
100856 APRENDRE A ENSENYAR A TRAVÉS DEL PATRIMONI I MUSEUS O 6
100869 LLENGUA ANGLESA I LA SEVA CULTURA O 9
100817 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES IV B 7
100839 ESCOLA I TERRITORI: L'ESCOLA RURAL O 6
100837 SALUT I MALESTAR DOCENT O 6
100829 CONTINGUTS PROPIS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II O 9
100824 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT I O 9
100841 PROJECTES D'EDUCACIÓ D'ARTS VISUALS O 6
100828 CONTINGUTS PROPIS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I O 9
100826 DIDÀCTICA I DISSENY CURRICULAR DE LA LLENGUA ESTRANGERA O 9
100831 EDUCACIÓ MUSICAL II O 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100837 SALUT I MALESTAR DOCENT O 6
100839 ESCOLA I TERRITORI: L'ESCOLA RURAL O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100848 PRÀCTICUM III (LLENGUA ESTRANGERA) B 12
100849 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ FÍSICA) B 12
100868 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT) B 12
100846 PRÀCTICUM III (GENERALISTA) B 20
100851 PRÀCTICUM III (MENCIONS) B 8
100823 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
100850 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ MUSICAL) B 12